1429.


Tingsvidne om, at Skivegård, der lå, hvor Rodskov senere blev bygget (Øster Lisbjerg herred), var Palle Lille af Attrups retmæssige arv og ikke tidligere var blevet afhændet til ham på samme ting.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at Skiuegaard som nu er Rudschouff bygt, war Palni[1] Lillis aff Aatrups rette arffue och war hanom ey affhendit paa det forne tinge, ♦

Daterit, mcdxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.