1429.


Et gavebrev på en gård og et bol i Bleld.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamentz gaffue breff paa en gaard och itt boell i Blelld, ♦

Vnder datum 1429. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.