[1429. 6. juli - 31. december] . Sjællands landsting


Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Generosus vir dominus Georgius dictus Ruth de Witby miles legavit in testamento suo monasterio Sore curias duas cum pertinenciis earum omnibus in Tinghorp in Mierløseheret in perpetuam elemosinam pro anima sua et pro animabus omnium progenitorum suorum ♦

Harum curiarum una reddit ii talenta annone et altera unum talentum pro pensione annua ♦

Scotavit autem eas filius suus[1] Michael dictus Ruth in placito generali Ringstadie cum obligacione de appropriando et disbrigando eas ab impeticione anno domini 1429[2]

1. suus] herover ejus ms., men uden sletning af noget af ordene. 2. 1429] gentaget i ms.

Oversættelse

Den gavmilde mand, hr. Jørgen, kaldet Rud, af Vedby, ridder, efterlod i sit testamente Sorø kloster to gårde i Tingerup i Merløse herred, med alle deres tilliggender, til evig almisse for sin sjæl og for alle sine forfædres sjæle.

Af disse gårde yder den ene 2 pund korn og den anden et pund i årlig afgift.

Hans søn Mikkel, kaldet Rud, skødede den da også på Ringsted landsting i det Herrens år 1429 med forpligtelse til at hjemle og friholde den for søgsmål.