1429.


Abbed Niels Klementsen i Sorø kloster indløser for 60 mark sølv det til Knud Andersen af Svanholm pantsatte, men af Uffe Pedersen og Ingerd Jensdatter i 1416 til klostret skænkede gods i Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Agerup.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Nota quod post mortem hujus Offonis dominus Nicolaus Clementis abbas redemit[1] predicta bona pro lxa marcis argentis a[2] Kanuto Anderssøn de Swaneholm anno domini 1429 ♦

Fuerant enim quondam[3] inpignerata / per nobilem virum Jacobum Niclessøn dictum Halwegge cuidam Karulo Jenssøn sub anno domini 1370[a] cujus inpigneracionis littere per successionem devenerant ad manus predicti Kanuti[4]

1. dominus Nicolaus Clementis abbas redemit] tilføjet over linjen i stedet for et nu slettet ord begyndende med a. Herefter et overflødigt redemit slettet af udgiveren. 2. a] ap, ms., men p slettet. 3. quondam] tilføjet over linjen, ms. 4. Kanuti] herefter slettet quas venerabilis pater dominus Nicolaus Clementis abbas redemit pro lxa marcis ut dictum est, ms.
a. sub anno domini 1370] Dipl. Dan. 3.VIII.517..

Oversættelse

Bemærk, at efter denne Uffes død indløste hr. Niels Klementsen, abbed, det førnævnte gods for 60 mark sølv fra Knud Andersen af Svanholm i det Herrens år 1429.

Thi det havde i fordums tid været pantsat af den ædle mand Jakob Nielsen, kaldet Halvegge, til en Karl Jensen i det Herrens år 1370, og pantebrevet var ved arvegangen kommet førnævnte Knud i hænde.