1430. 21. februar. Odense


Karin Jakobsdatter (Hegle), enke efter Klaus Grib, overdrager et pantebrev på Enggård (nu Gyldensten) og Bøgelund (øst for Gyldensten, nu nedlagt) til sin søstersøn, Jakob Hegle. Hendes bror, Jørgen Hegle, havde fået pantebrevet fra Detlev Skinkel.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thetthæ breff seer eller høræ læsæ helsær iech Karin Ieopsdother Claws Grip s efther lewæ ewindelich meth gwth ♦

Och kwngør iech meth thetthe mith obnæ breff mech athawæ aaplath och aapatlathæ[1] wnnæ och athawæ wnth min søsterson Iep Hæghel al min ræth[ieth] ther iech hawer i thet panthæbreff som min brother Ywrghen Hæghel hawdæ aff Thyælwff Skinkel paa Ænghæghard och paa Bøghælwnd engthet wnderthaghet meth allæ sinæ telliggelsæ ♦

Thel hwes breffs ydermere stadfestelsæ trykker iech myth inghæsegel næthen for thetthæ breff ♦

Giuet vnder gwts byrd thws[indæ] firæhwndrethæ paa thet thrædywindæ i Odensæ sancti Petri affthen i fasthæ ♦

1. aapatlathæ] aap [...] aapatlathæ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.