1430. 6. marts.


Otto Jensen Lunge skylder Hans Grubendal 80 lybske mark i sådanne penge, at syv skilling svarer til ét lod sølv. Derfor pantsætter han gods på Sjælland til Hans Grubendal: en gård i Nørre Jernløse, Merløse herred, og en gård i Gislinge, Tuse herred.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff høræ eller see helsær jek Ottæ Jenssøn som kalles Lwngæ ewinnelighe meth guth ♦

Thet scal alle men widerlikt wære so nerwærindes som kome sculendis at jec kennes mek ok minæ arfuinge j thettæ mit opnæ breff aff ræt gield sculdugh atwæræ thenne nerwærindis brefførere Hans Grubendale oc hans arfuinge firesinnæthiwæ lybske mark j so dane penningæ at hwæriæ siw skillinge sculæ wæræ so godhe som eet lod sylff eller oc gøræ them so godhe som eet lod sylff / ♦

Ffor huilke pænningæ jec hanom j pant setter minæ gotz liggendis j Syæland ♦

Først een gardh j Nørræ Jærløsæ j Myerløsæ hæret j huilken gardh Jesse Mawenssøn nw j bor oc giwer hwert aar tw pund korn till skyld ♦

Item j Giislinge j Tuzehæret j gordh j huilken gardh nw j bor Jesse Henningsøn oc giwer huert <aar> tw pund korn til skyld ♦

Item tilbinder jec mik oc minæ arfuingæ at frij oc hemblæ forde Hans Grubendale oc hans arfuingæ the forde gotz meth all therres telliggilse som er skow mark oc fiskewan wot oc thywrt enkte vndentaghet / ♦

Wore thet so at thesse forde gotz forde Hans Grubendale [1] eller hans arfuinge affginge meth landz low tha tilbinder jec mik oc minæ arfuinge hanom skadhesløs at holde jnnen sancti Michels dagh ther nest effter kommer ♦

Item nar thesse forde gotz sculæ opløses tha scal lowlighe tel sies tw thingh fore medzsommer oc eet thing effter midzsommer po Falsters landz thing oc løsninge daghen scal væræ om sancti Mikels dagh oc frukt oc landgilde scal fylghe houet pænningenæ oc enkte scal aff slas i howet pænningene / ♦

Thettæ lower jec oc minæ arfuinge stathugt oc fast at holde / ♦

Oc hauer jec mit jnciglæ henkt tel beuisning for thette breff meth godhe mens jncigle som ær Hennikke Grubendale s her Jeyop Falster s prest Pether Langs aff Hale skow oc Mawens Falsters aff Wirke ♦

Datum anno domini mocdxxxo feria secunda proxima post dominicam invocavit ♦

1. Hans Grubendale ] På rasur, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.