1430. 22. marts. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Niels Mogensen, klerk fra Lund stift, om at få ventebrev på et embede med eller uden sjælesorg i domkirken i Lund eller Vor Frue i København.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Dipl. Dioc. Lund. l.l.

Tekst

Supplicat sanctitati vestre devotus vester Nicolaus Magni , clericus Lundensis diocesis, quatenus sibi specialem graciam facientes de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura, eciam si canonicatus et prebenda ac de majoribus Lundensis et beate Marie in Haffnis ecclesiarum Roskildensis diocesis existat, vacante vel vacaturo, spectante communiter vel divisim ad collacionem etc. dominorum archiepiscopi Lundensis et episcopi Roskildensis necnon Lundensis et beate Marie in Haffnis ecclesiarum predictarum capitulorum, eidem N. dignemini misericorditer providere ...

Concessum, ut petitur, G. Conseranensis .

Datum Rome apud sanctos apostolos undecimo kal. aprilis anno terciodecimo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.