1430. 29. maj.


(Niels Stigsen (Munk)) Mus af Brusgård retter skriftlig klage ("kærebrev") om en gård i Døssing og en gård i Sjørslev.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Mwssis kierbreff aff Brusgardt som lydher paa ij garde en Døsing oc en Siørsløff ♦

Datum mcdxxx mandag nest effther helig torsdagh ♦

b):

Mus aff Brussgardz kierbreff paa tho gaarde en j Døssing och en j Sørssleff ♦

Anno mcdxxx ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.