1430. 5. juli. Sjællands landsting


Vidisse af Sjællands landsting af et brev af 1429. 25. juni om mageskifte.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see aller høræ læse helssæ wi Herlugh Nielssøn riddere innen Ænglerup ok lantzdomere j Sieland / abbet Pæther j Ringstethæ closter / Thorbørn Jenssøn høwitzman ponæ Kalingburgh / Jes Mattissøn høwitzman ponæ Skioldenæs . Niels Jenssøn j Sandby / Lassæ Henricssøn foweth innen Fretsgarth / Lassæ Fiend j Sygherstethæ aff waphn ære/ Och Throwels . prest. innæn Brengsthorp Ewinnelice meth woor herræ ♦

Kvngiøræ wi allæ mæn ner des och kommeskudes oss vnder woor herres føthilsses aar[1] m°cd°xx° ponæ thet tyendæ[2] then othensdagh næst æfter worfruæ dagh visitacionis ner des ponæ sielantzfare lantzthing meth mangæ fleræ goothæ mæn hørthæ och sowæ thet høybaaren[3] fyrstæ konyng Erik . j Danmark Swerige ok Norghæ etcetera och hertugh j Pomeren . læsæ looth ponæ farde thing eet obheth breff wskrabhet och wraghet och j allæ mathæ wsmitteth lüdendes orth fraa orth som hære æfter følgher 1429. 25. juni, cf. Rep. nr. 6406.♦

Id quod vidimus et audivimus et in evidenciam majorem certificacionis cum sigillis nostris lucide protestamur ♦

Datum et Actum Die et loco quibus supra

1. aar] r rettet fra s, A. 2. tyendæ] fejl for nyendæ?. 3. høybaaren] aa rettet fra oo, A.

Oversættelse

Vi, Herluf Nielsen, ridder i Englerup og landsdommer på Sjælland, abbed Peder i Ringsted kloster, Torbjørn Jensen, høvedsmand på Kalundborg, Jens Madsen, høvedsmand på Skjoldnæs, Niels Jensen i Sandby, Lars Henriksen, foged i Fredsgård, Lars Fjend i Sigersted, som er væbnere, og Troels, præst i Bringstrup hilser evindelig med Vor Herre alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Vi bekendtgør for alle mænd, nulevende og kommende, at vi i det Herrens år 1430 den onsdag næst efter Vor Frues besøgelsesdag var til stede på Sjællands landsting med mange flere gode mænd og hørte og så, at højbåren fyrste, kong Erik af Danmark, Sverige og Norge osv. samt hertug i Pommern lod læse på ovennævnte ting et åbent brev, ikke skrabet og ikke raderet og på alle måder fejlfrit, som lød ord for ord, som følger herefter 1429. 25. juni

Det har vi både hørt og set og erklærer det vitterligt med vore segl til større vidnesbyrd om sikkerheden

Givet og forhandlet dag og sted som ovenfor