1430. 15. august.


Et tingsvidne om rettigheder til en del af Skellerup skov.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde paa et skoff skiffte paa Skellerup skouff / ♦

Datum mcdxxxo die assumsionis sanctæ Mariæ virginis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.