1430. 21. september. Ars herredsting


Vidnesbyrd af fogden i Ars herred m.fl. om, at de har indført Merde Assers i to gårde i Bregninge efter kongens lovmålsbrev.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se och høræ læset hielsær Pæther Mychelssøn fageth pa Arsherres thing Ies Niælssøn i Tygestørp Tymme Botzendale i Calundborg Ies Rus i Flinthørp Karl Niælssøn i Wæstræby euinnælige meth guth/

Kungøre wy alle men nerwær<æn>dhe[1] oc til komænde at æffter wars herres aar tusende firæhundræde[2] oc thyuge pa thet thyænde then thorsdaug som sancti Mathei daug i høst war wppa tha inførdæ wy en hederlig quinne Mærdæ Atzære oc hennes børn i two gardæ i Bregninge i Arsherret i then ene gard boor en man heder Anders Paulsøn i then andræ gard boor en man heder Ies Pætherssøn then forde Mærdæ førdæ[3] wy som førre ær saucth æffter konungens laugmals breff oc inciglæ oc æffter thy som landzlaugh wt wiser item haffue wy henne oc hennes børn the thwo garde fryth oc wærneth sosom oos war til budet ♦

Til mere beuissilse thettæ forscreffne henge wy wore inciglæ fore thettæ breff ♦

Datum ibidem anno die et loco supradicto etcetera

1. nerwær<æn>dhe] æn falmet og ulæseligt, A. 2. firæhundræde] skrevet over to linjer som firæ|hundræde med senere bindestreg i margenen, A. 3. førdæ] vel fejl for inførdæ, A.

Oversættelse

Peder Mikkelsen, foged på Ars herredsting, Jens Nielsen i Tystrup, Timme Bosendal i Kalundborg, Jens Rus i Flinterup, Karl Nielsen i Vesterby, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Vi bekendtgør for alle mænd, nulevende og kommende,at vi i det Herrens år 1430 den torsdag, som var Skt. Mattæus' festdag om efteråret, indførte en hæderlig kvinde, Merde Assers, og hendes børn i to gårde i Bregninge i Ars herred. I den ene gård bor en mand, som heder Anders Povlsen. I den anden gård bor en mand, som hedder Jens Pedersen. Vi indførte ovennævnte Merde således, som er sagt ovenfor efter kongens beseglede lovmålsbrev, og således som landsloven anviser. Ligeledes har vi givet og værnet hende og hendes børn de to gårde til fri besiddelse, såsom der var påbudt os

Til yderligere bekræftelse af dette førskrevne hænger vi vore segl under dette brev

Givet samme år, dag og sted som sagt ovenfor osv