[1430-1438]. 21. september. Ålstrup


Kong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for første gang Sten Basse tre gårde i Tuse Herred.

Tekst efter A (lakuner udfyldt med støtte i 1439. 14. februar, Dipl. Dan. 5 rk., Rep. nr. 6993)

Tekst

Wy Erik [meth guths n]ade Danmarks Sweriges Norges . Wendes och Gotes koning ok hertug j [ Pomeren hi]lse eder som bo j Sæland kerlige meth guth ok wor [nade] ♦

thet sculi w[yde at wy nu] førstæsinnæ tildome thennæ breffuisere her Sten Bassæ ridder goth[s som ær] Thyngtwed och Boorpe j Tuzeheret ligindes som forde her S[te]n [kiøpte] aff Oloff Billæ och aff Cecilliæ hans moder meth alle [the gotzes ti]lligilse rørindes och wrørindes eyntæ vndentaghet [til legemelige eyæ] at nyde och beholde ♦

och forbywde wy nogher man [segh meth the forne ] goths at beware eller hinder j gøre moth forde her [ Sten Bassæ s eller han]s arwinges williæ swo lenge til nogher kommer meth bedre [beuisning fore wort] rættærething po then sagh ♦

Datum Olstorp anno [domini mcd... ips]o die beati Mathei apostoli nostro sub sigillo ad causas [teste Ywano Ffoss iusticiario] nostro

Oversættelse

Vi, Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern hilser kærligt med Gud og vor nåde Dem, der bor på Sjælland.

De skulle vide, at vi nu for første gang tildømmer denne brevviser, hr. Sten Basse, ridder, gods, som er Tingtved og Borup, som ligger i Tuse herred, som ovennævnte hr. Sten købte af Oluf Bille og af Cecilie, hans moder, med alt det gods' tilliggende, løsøre og fast ejendom, intet undtaget til at nyde og beholde til legemligt eje

Og vi forbyder nogen mand at have del i det ovennævnte gods eller at gøre hindring mod ovennævnte Sten Basse eller hans arvingers vilje, indtil nogen kommer for vort retterting med bedre beviser vedrørende denne sag

Givet i Ålstrup i det Herrens år 14.. på apostlen Skt. Mattæus' festdag under vort rettertingssegl med Ivan Foss, vor justitiar, som vidne