1430. 2. oktober. Ebeltoft byting


Tingsvidne af Ebeltoft byting om, at Knud Jensens bedstefader aldrig har skødet, solgt eller afhændet noget gods på dette ting.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth tingx winntne aff Ebeltoffth bytingh at Knud Jenssens allefader aller skot eller solde eller affhende nogit gotz paa Ebeltoffth bytingh ♦

Datum mcdxxx mandag nest for Dyonisii dagh ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.