1430. 12. oktober. Lund


Kong Erik 7. af Pommern erklærer over for Lübeck og de andre krigsførende hansestæder, som har sendt Conrad Bischof, borgmester i Stralsund, afsted til kongen for at forhandle med ham, at han er villig til at enten af ændre eller helt at fjerne de artikler fra sit forslag til en fredsaftale, som hansestæderne tager anstød af.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wij Erik van Godes gnade to Dennemarken Sweden Norwegen der wende vnde goten koning vnde hertogh to Pomeren don witlich jw borgermesteren vnde ratluden der stede Lubek Luneborgh vnde Wismer wo vns de gestrenge here Erik Krummedike ridder vnse leue getrwe rad hefft gewiset vnde vor vns lesen laten enen breff den eme hebben to screven vnder secrete des rades to Lubeke der gemeynen hensestede sendeboden de vppe vnser leuen vrowen auende erer bordt dar suluest to sammende weren also ludende wo se na drepelicher ouerweginge der vtgesneden scrifft de gy latest to Nykopinge van vns vntfengen / synt ens geworden van stunden an ere drepelike bodescopp dar vp by vns to hebbende / ♦

Des sint nw to vns komen de erbaren here Cord Biscopp borgermeister Reynold Rapesuluer vnde Ewerd Drulleshagen radtlude vnser stat Stralesund vnde hebbet vns van der vorbenomeden hense stede sendeboden weghene to kennende gheuen wo gy jw d{ue}nken laten dat etlike artikele st{ae}n in der vorgescreuen scrifft de jw to na vnde vnvogelich scolden wesen an to ghande vnde weret dat gy vns an voranderinge edder nalatinge der suluen artikele so dat jd iw[1] vnvogelich were to kennende geuen vnde wy[2] vns redelichen wolden laten vinden dat gy vns denne vnvortogert dar vpp wolden to vns senden jwe drepeliche bodescopp vmme alle dink to eneme vruntlichen ende mit vns an to ghande ♦

Wor vpp wij jw weten laten dat gy mit warheid vns lo{ue}en mogen / dat wij an der vorbenomeden scrifft nenerleye artikele hebben setten laten . dar ane wij erkennen kunden dat se jw edder juweme ruchte edder ere to na edder unvogelich wesen muchten edder scolden nw edder hiir na to jenigen tiden sunder <hebben> to vorn an vmme godes vnde bestandes vnde vromen willen nicht alleyene vnser beider dell sunder der gemeynen cristenheid vnde des gemeynen besten / vnses vullen[3] rechtes na vnseme dunkende vele ouergeuen ♦

Jo doch vppe dat alleswe an vns bevinde dat de almechtige Ghod an vns bekent dat wij sodanes gemeynen vorderues de vormiddelst desseme krige grofflichen wert gesterket vngherne jenige sake also verne dat an vns steyt willen wesen edder by vns laten vinden so hebbe[4] wij deme vorbenomeden heren Cord vnde synen medekumpanen vor en antworde geuen alse wij jw och hiir ane to scriuen / dat wij vns noch gutwillich hiir ane willen laten vinden alse de suluen[5] artikele dar her Cord vorbenomed vns jwe skellinge ane hefft to kennende geuen . ouertogeuende vnde to voranderende alse he dat to uns hefft geworuen an deme vfft gij to vns komende vnde jw mit vns lefflichen vnde vruntlichen vorghande werden so dat jd der gemeynen cristenheid de de vormiddelst dessem[6] vorgescreuen krige sere beschediget wert to vromen vnde to willen vnde vns to beyden siden vorgescreuen to ewigen bestande denen moge mit Godes hulpe also dat gij stede jwe borghere vnde menheyde . mit vns vnsen riken landen vnde vndersaten vnde wij vnse rike lande vnde vndersaten mit jw steden juwen borgheren vnde menheide dar mede wedder tokomen mogen to ewigen bestande an beiden siden / vnde vns an malk anderen mit sulken truwen loven vnde denesten / alse dat twischyn vns vnde jw vortides vorsegelt vnde[7] vorbrevet js vulkomelichen bewise so dat wij an tokomenden tiden vnder en ander endracteliken mogen bliuen ♦

Scriptum in[8] civitate nostra Lundensi feria quinta post Dyonisii et sociorum ejus anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo ♦

1. iw] herefter følger et par overstregede bogstaver i Aa. 2. vnde wy] mangler i Aa. 3. vullen] wullen, Aa. 4. hebbe] hebbe mangler i Aa. 5. suluen] sulue, Aa. 6. dessem] desse, Aa. 7. vnde] vnde står skrevet over linjen i Aa. 8. in] in mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.