1430. 10. december. Halmstad


Broder By, væbner, skøder og sælger en gård, som hedder Mannarp, i Harplinge sogn til borgmester og råd i Halmstad for 10 lødige mark.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Allæ men som thettha breff høræ eller see hilser iak Broder By aff vapn ewerdæligæ meth guth ♦

Kungør iak allæ men swa wel them som nærdes som kommaskulandes i næruærelse ath iak wederkenna myk meth fwl hwff ok fry wilia salth hawæ hederligæ men ok ærligæ burgamestare ok rathmen[1] i Halmstade them ok therres effækommande vnder forde bysens vernilse ok ewinnelik aielse ok aller almois nw warandes eller eftekommandes[2] Mannarp ligendes i Harpliunga songn meth alle tilliggilse som ær agyr ok æng skoff eller fyskæwan fæ mark eller annar mark wath eller torth rørandes eller vrørandes nær eller fiærn hwath som thet ær som meth naff kan næffnes forde gardh aff rættha[3] tilliggendes ware for x løduff mark stædaræ paningga til ewerdeligæ æyæ fra myk ok myna arwa ok tel them oppa bysens vegna ok therra æftækomandæ ♦

Ok bebinder iak myk ok myna arwæ om forde goz kan them aff ga meth nogon ræth them oppa bisens vegnæ wederathlægga swa goth goz eller ok therræs paningga swa gothæ igen ath gywæ som foreskreffnæ sta meth wilkor ok skykkylse som fore saudæ æræ ♦

Til hwes forscreffnæ ordh stathfestilse bedis iak hederligæ mennæ insiglæ for thettha breff som ær Iess Asserson fogoth i Halmstade ok lanzdomare i Syndrahalland Ies Henrikson aff Føllingæ Syueth Barkæ Clawus Ywarson meth myna egnæ til vinnisbyrdh ♦

Anno domini mo cdo xxxo dominica secunda adventus ♦

1. rathmen] Herefter slettet til, A. 2. eftekommandes] Herefter vist slettet i gardh som heder. 3. rættha] t[1] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.