1430.


Fortegnelse over borgmester og rådmænd i Odense: Niels Jensen, borgmester i Odense, Tile Aschenberg, Henneke Tygesen (Grott), rådmænd sammesteds, og Ludvig van Metzen, borger sammesteds.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxx. ..... Florebant tum Otthoniæ Nicolaus Jenson proconsul , Tylo Aschenbergus , Hennechinus Tuconis , Ludovicus de Mezen .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.