1430.


Fader Skæg, væbner, pantsætter sin hovedgård til Klement Jensen for 8 lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Ittem et breff som Fader Skeg aff vaben haffuer pant sett Clemindt Jensen sin hoffuit gardt som hand y bode . for viij løde marck : ♦

Aar : m : cdxxx ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.