1430.


Abele Tygesdatter (Puder) pantsætter halvdelen af Husby mark i Gosmer sogn til biskop Ulrik (Stygge) af Århus for 40 lødige mark sølv. Pantet skal indløses med det samme beløb.

Tekst efter B-reg.

Tekst

1 pergamendtzbreff paa halff Hussbyemarck i Gosmer sogen; ahnlangendes vdi pant sat bischop Vlrich i Aarhus aff Abbelle Thyggesdatter , for xl løde marck vdi huide, och med samme mønt forne Hussbye marck at igien løsse; ♦

Datum[1] 1430. ♦

1. Datum] B-reg.Sub dato A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.