1430.


Et skødebrev udstedt af Jens Thomsen på to gårde i Gylling, en gård i Astruplund og to gårde i Vork, som Niels Jensen i Rørt havde ejet.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett schiøde breff paa tho gaarde y Gylling, j gaard y Astrup, lund, ij gaarde y Aarcke y Alminsyssell som Niels Jenssønd y Rørtt aatte ♦

Anno 1430 ♦

b):

Et pergamendtz schiøde paa ij gaarde i Gyllingh j gaard i Astrup ij gaarde vdi Aarcke, vdi Almindsyssell, Jens Thamessen haffuer vdgiffuit, ♦

Daterit 1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.