1430. Voer herredsting


Et tingsvidne af Voer herredsting om, at der altid er svaret stud og leding af bondegodset i Serridslev til Århus domkirke.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz tingsuinde vdgiffuen paa[1] Wohrherritztingh, at der altid haffuer ganget stød och ledingh aff det bundegoedtz i Serritzløff till sancte Clementz kircke, ♦

1430[2] . ♦

1. vdgiffuen paa] B-reg.giffuitt A-reg. 2. 1430] datering mgl. i A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.