1430. .


Tingsvidne om, at en toft tilhører sognekirken i Tostrup (nu: Vester Tostrup) sogn (Rinds herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswintne paa en tofftt liggindis till thend hellige kiricke j Torup sogen

Mcdxxx ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.