1430.


Tale Bertelsdatter skøder Børglum kloster en kælder med grund på torvet i Aalborg.

Tekst efter reg.

Tekst

Skødebreff att Tale gamle Bartels Bragis datter haffuer skøtt tiill Børlumkloster en steenkielder mett sin grund liggindis norden paa taarre wdj Olborigh ♦

Mcdxxx

Oversættelse

Skødebrev, at Tale, gamle Bertel Brages datter, har skødet Børglum kloster en stenkælder med tilhørende grund beliggende norden på torvet i Aalborg.

1430.