1430..


Peder Ebbesen i Jellinge (nu: Ting Jellinge) sælger sin fædrenegård i Flakkebjerg til Bent (Pedersen (Present)), prior i Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Ebbessenn vdj Jellinge soldte och schiødte prior Bent i Andtuorschouff, sin fæderne gaard liggendis i Flackebierg, synden nest kirckenn, och giffuer aarligenn 4 pund och 2 schilling grot, och kiendis hannd sig ther fore fylleste, att haffue oppeborridt, ♦

1430 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.