1430.


Vidisse af fru Anne Arvidsdatters gavebrev til Maribo kloster af 1428 på gods i Kippinge (nu: Øster Kippinge), Vedby (nu: Nørre Vedby), Gundslevmagle og Skerne på Falster.

Tekst efter reg. Det vidimerede brev er udgivet i DD 1428, nr. 14289999004.

Tekst

Vidisse aff fru Ane Aruidzdatters skiødebreff thill closterett paa alle sine gaarde och goedz i Kippinge, Waby, Gusløffmagle och i Skierne i Falster. ♦

1430 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.