1430.


Brev af fru Johanne Nielsdatter (Brok af Estrup) til Maribo kloster om gods på Sjælland.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Johanne Nielsdatters breff paa attskilligtt goedz udi Sieland thill closterett. ♦

1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.