1430.


Hr. Hans Kyse, kannik i Århus, skænker Maribo kloster en gård i Nyrup (nu forsvundet bebyggelse i Kirke Sonnerup sogn).

Tekst efter reg.

Tekst

Itt breff om en gaard her Hans Kiuffse cannicke i Aars gaff thill closterett liggendis i Sieland i Nyrop, i Syndropsogn. ♦

1430. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.