[1430?].


Et skødebrev af fru Johanne (Nielsdatter (Brok af Estrup)) af Vemmestofte på gods i Gørslev og andetsteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Johannis skiødebreff aff Wemetoffte paa Gødersløff och andett goedz ♦

1403. (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.