1430. Lysgård herredsting


Et tingsvidne af Lysgård herredsting om skel mellem Høbjerg skov, Ans skov og Tange skov samt mellem Døssing skov, Iller og Ans skov.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Liusgardzherritzting huor skiell haffuer weritt holditt emellom Høberg schouff, Ansse schouff och Tunge schouff, item emellom Døssinge schouff, Iller och Ansse schouff : ♦

Datum 1430. ♦

(War nogitt skrabit j breffuitt) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.