1430.


To breve om Egebjerg, det ene vedrørende to gårde, som altid har tilhørt Ring kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamendtz wedne, att de tho gaarde i Egebierigh, haffuer liggit thill Ringcloster aff arrildtz thidt, ♦

Ther hoss it latins breff, liudendis om Egebiergh, ♦

Vnder datum, 1430 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.