1430.


Jes Nielsen Dyre overdrager og skøder gods i Næstved til Torben Jensen på vegne af sin hustru Kirstine.

Tekst efter reg.

Tekst

Jes Nielssøn Dyræ in presentia cancellarii regni skøttæ oc oploed tiil Torbern Jenssøn wæbnere po sin husfrues wegne Kerstine Jess Skyttis effterliffuerske aff Sandby een gard i Porssegadhe liggendis ♦ Mcdxxx ♦

Oversættelse

Jes Nielsen Dyre solgte, skødede og oplod i nærvær af rigens kansler på vegne af sin hustru Kirstine, enke efter Jens Skytte af Sandby, en gård beliggende i Porsegade til Torben Jensen, væbner. 1430.