1430.


Adelheid befaler Claus Rostock at skøde en gård i Vordingborg til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Adelheid relicta Hans van Dilkens befallede met siit breff Claus Rostoch burgermestere i Wordingborg at skøde tiil closter sin gard ibidem som forscrefne Claus iboede ♦ Mcdxxx ♦

Oversættelse

Adelheid, Hans van Dilkens enke, befalede med sit brev Claus Rostock, borgmester i Vordingborg, at skøde sin gård sammesteds, i hvilken førskrevne Claus boede, til klosteret. 1430.