[1430 - 1439]..


Ulrik Zarnin af Ellinge (nu: Løvenborg) pantsætter en gård i Chintewerck (ukendt lokalitet i Merløse herred) til Ludvig Pommer for 40 mark lybsk.

Tekst efter reg.

Tekst

Wlrick Zarninn[1] de Ellinnge hanns pannthe breff paa enn gaard vdj Chintewerck i Mierløsse herridt som hand till Lodwig Pommeren for 40 ℳ lybsch haffde pantsatt ♦

143 (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.