1431. 15. januar. Køge byting


Tingsvidne om, at Troels Krog, bymand i Køge, skøder sin gård med al dens tilliggende til Egbert. Gården er 16 sjællandske alen i bredde og længde og ligger i Køge lige syd for Velands gård. Troels Krog garanterer Egbert og hans arvinger evigt eje af gården, fri for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller høre læsith helser Sane Ieipsøn byfoghet i Køghe Jens Pæthersøn Pætheer Friis borgemæstere Oleff Bosøn Pæther Ieipsøn Iens Skyttæ radmæn oc Henric Nykøping byman i same stadh jwynneligæ met gud ♦

Kwngøre wy alle mæn nw ære oc commæ sculæ at æffther gudz fødelssæ aar mocdo xxxo primo then mandaw næst æffther thiwennæ daw jwlæ oss nærwærendes oc flere gothe mæn vpa wort bything i Køghe war skyketh Truels Krogh wor byman hwilken Truels som affhendæ syn gard som han i bodhæ som ær sexten siælenske alne[1] i syn brethe bathe wid gadhen oc vpa i gardhen oc lighe longher wit Welands gard som ligger nordhen næst hanum

Thennæ gard nw screwen standher met grwndh oc bygnyngh oc ald syn til hørelssæ e hwat thet hælst ær encte wndhen thaghet scøthe han Egbreth oc til hændher anwordæ ewynneligæ at æiæ oc Truels witherkendhe sik at hawe fonghet fult oc øffrit wærdh aff Ægbreth for for gardh som hanum met til takke nøghedhe i alle madhæ ♦

Ffor thy til banth han sik oc synæ arwingæ for Egbreth oc hans arwynghæ then gard nw screwen star at fri oc frælssæ hemlæ oc ordgrandh gøre for hwars mans til tal jwynneligæ at eiæ ♦

Quod ut vidimus et audivimus per presentes lucide protestamur ♦

Datum anno die loco quibus supra nostris sub sigillis ♦

1. sexten siælenske alne] dvs. ca. 10 meter.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.