1431. 6. februar.


Hertug Filip 3. af Burgund sender en erklæring fra indbyggerne i Brouwershaven til Peder Oxe (til Asserbo), kong Erik 7. af Pommerns foged i Helsingør, om, at de er uskyldige i drabet på Peder Oxes tjener, som er sket i deres by.

I den forbindelse beder hertug Filip Peder Oxe om at beskytte købmændene fra Brouwershaven som hidtil, idet han bemærker, at han som hidtil også vil beskytte kong Eriks undersåtter, som befinder sig i Holland og Zeeland.

Tekst

Hertug Filip 3. af Burgund sender en erklæring fra indbyggerne i Brouwershaven til Peder Oxe (til Asserbo), kong Erik 7. af Pommerns foged i Helsingør, om, at zij niet schuldig zijn aan den doodslag van den dienaar van Peter Ockers, Voogd van Elsingeur, som er sket i deres by.

I den forbindelse beder hertug Filip Peder Oxe om at beskytte de kooplieden van Brouwershaven i Helsingør som hidtil, idet han bemærker, at han også som hidtil vil beskytte de onderzaten zijns Konings, som befinder sig i Holland og Zeeland.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.