1431. 12. marts.


De slesvigske hertuger Adolf og Gerhard erklærer, at de skylder væbner Otto Hartvigsen Pogwisch (til Bissee) 1700 mark penninge, som skal betales næstkommende mortensdag.

Såfremt betalingen ikke finder sted, lover de slesvigske hertuger at pantsætte byen Eckernförde, møllerne i Borreby samt bønderne i Svans til Otto Hartvigsen Pogwisch.

Udtog efter Urkundensamml. l.l.

Tekst

Wii Alff unde Gerdt van Gots gnaden hertog to Sleszwig etcetera bekennen unde betugen apenbar in desseme breve vor alle den jennen de ene zeen edder horen leszen, dat wii unde unsze erven van rechter witliker schult schuldich synt deme fromen knapen Otten Poggwischen Hartoges sone unde sinen erven soventeynhundert marck peninge also to Lubeke unde to Hamborch genge unde geve sindt unde dar eyn islick gudtman deme anderen vul mede doen mach an deme lande to Holsten ane hale peninge unde ane sware to betalende uppe sunte Martens dach negest tokomende mit reden unbeworen peninge alse vorscreven is.

Wert dat wii vorscreven heren unde unse erven Otten efte synen erven desse vorscreven soventeynhundert marck peninge also nichten betaleden also vorscreven is, so holde wii heren Alff unde Gerdt unde unsze erven to truwer handt Otten unde synen erven unse stadt de genomet is Ekerenforde unde de molen to Borbu mit den bunden in Swantzen, alse Gerdt Kotelborch unde Clawes de dar to hadden, de scholen unde willen wii unde unse erven Otten unde synen erven vrig antworden in ere brukenden hebbenden were, wan se dat van uns esschende synt [.....]

[.....]

Alle desse vorgescreven stucke samptliken unde biszunderen loven wii heren Alff unde Gherdt broder erbenomed vor uns unde vor unse erven deme vorbenomeden Otten unde synen erven an guden truwen stede unde vast to holdende, unde love vort alle den jennen de dessen breff hebben mit Otten erbenomed unde syner erven willen se syn gestlick efte wertlick sunder jenigerleye arch edder hulperede de uns vorscreven heren unde unsen erven mogen vromen unde Otten erbenomed edder synen erven mogen schaden, unde hebben to merer witlicheyt alle desser vorscreven stucke unse ingesegel witliken unde mit wolberademe mode henget laten to desseme breve, na Gades bordt XIIIIc jar an deme XXXI jare in sunte Gregorii des hilgen paweszes dage.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.