1431. 8. april.


Peder Nielsen Hård skøder Niels Jensen Hvid af Borup sin andel i Eskemose i Hinge.

Tekst efter reg.

Tekst

i. Item ith breff att Peder Nielsøn Hard skøder Niss Jennsøn Himnd (!) aff Borrup thenn lod oc deell som hand haffuer y Eskemosse i Hingisogenn / ♦

Datum quasimodogeniti syndag / mcdxxxj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.