1431. [23.-27. april].


Tingsvidne om, at en bestemt gård i Ove (Hindsted herred) ikke er en selvejergård.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett tingsvinde atthenn gard y Offue lig[indis] er engenn bundgard ♦

Datum mcdxxxi f[.....] ante dominicam cantate ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.