1431. 24. april. København


Peder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, giver sin køgemester Anders Pedersen to gårde i Fosie i tillæg til biskopstienden samme sted og beder kapitlet i Lund at give dets samtykke dertil og hænge dets segl under brevet.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

Petrus dei gracia archiepiscopus Lundensis. Premisso nostro sincero favore. ♦

Wide mughe i, kere wene, at Anders Petherssøn , wor køghemester, hafue thient oss och kirken som en tro dande suen, suo at hanom bør thak och goth løn, thy hafue wi vnt hanom tuo wora gortha och wor biscopstinde i Fosye effter thet breffs lud wi hanom ther vpa gifuit hafwe. ♦

Bethe wi ether kerleke, at i vnne ethert samthycke ther til och lader henge ether capitils jngcile fore thet samme breff. ♦

Her met befale wi ether guth. ♦

Scriptum Hafnis crastino beati Georgii martiris nostro sub secreto anno etc. xxxj. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.