1431. 25. april. København


Peder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, beder kapitlet i Lund om at tillade Erik Pedersen (Thott) at modtage det præbende, som ærkebiskoppen havde tildelt ham.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

P[etrus dei gracia] archiepiscopus [Lundensis]. Premisso nostro sincero favore. ♦

Kere w[enner, j w]ide wel, at wi gafue her Eric Petherssøn , thenne breffwisere, then samma prebendam wo .. bro ... sson atte, thy bethe wi ether och endelike wele, at i stæthe hanom til henne at fonge och anamæ och engen annen, mest forthy at suolenge wort liiff warer, tha sta wi hanom henne til. ♦

In Christo valete. ♦

Scriptum Hafnis festo beati Marci ewangeliste nostro sub secreto. ♦ Anno domini etc. xxxj. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.