1431. 25. april. Lübeck


Rådet i Lübeck meddeler rådet i Wismar, at både Lübecks og Hamburgs skibe er klar til at sejle til Sønderborg. Rådet anmoder fremdeles Wismar om at sende skibe hertil.

Endvidere meddeler rådet i Lübeck, at alle fanger er blevet sat i tårnet, og at der er kommet efterretning om, at de slesvigske hertuger har håb om at indtage fæstningen og bjerget ved Flensborg.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnsen fruntliken grut vnde wes wij gudes vorm{oe}gen touoren.

Ersamen heren, leuen vrunde.

Alse wij juw negest verscreuen vnde ok vormiddelst deme ersamen heren Johan[1] Houemann, vnsem mederadescumpan, mit juw verhandelet hebben laten, dat de van Hamborg, gij vnde wij malk enen hollik van stund an vtverdigen wolden, na Sunderborg to segelende etcetera, also, leuen vrunde, is vnser hollik vnde der van Hamborg hollik myt eren snycken vnde anderen tobehoringen berede, vormiddest[2] der hulpe Godes nu en vridage en morgen erst k{oe}med tom Stobere to segelende, so verre se dat an dem winde hebben mogen etcetera.

Begere wii, leuen vrunde, to bestellende, dat juwe hollik mit sinen snycken vnde dergeliken de vtliggers vnde de copvartschepe, alse dat aueschedent darvan is, ok berede sin vppe den genanten vrijdach tom Stobere by de vnsen to komende vnde[3] se in deme namen Godes samentliken vorbat na Sunderborch to segelende.

Vorder so wille wij vnse anderen groten schepe mit vnser were dergeliken bereden vnde bidden, leuen vrunde, dat gij deme ok also d{oe}n willen vnde gij mit Bartolomeus Vote, Klockenere etcetera bestellen, dat se denne mit eren vrunden ok berede sin, mit den vnsen to segelende, alse dat aueschedent darvan is gewesen.

Ok, leuen vrunde, willent weten, dat wij vmme ichteswelker zake willen, vor juw vnde vns nutte alle vnse vangenen hebben setten laten in de torne; begere wij, dat gij den juwen desgeliken[4] ok d{oe}n.

Wij hebben ok, leuen vrunde, tidinge, dat wij hopen, dat de heren hertogen van Sleswigk vnde vnse vrunde des huses vnde barges bynnen Vlensborg wol willen mechtich werden.

Vnde begeren van dessem vorscreuen juwes bescreuenen antwordes.

Sijd Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secrete, in sunte Marcus dage, anno etcetera XXXI.

Consules Lubicenses.

1. Johan] Johanni, Hanserec. l.l. 2. vormiddest] vormiddelst, Hanserec. l.l. 3. vnde] vnde - to segelende mangler i UBStL l.l.; tilføjet efter Hanserec. l.l. 4. desgeliken] deszgelikes, Hanserec. l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.