1431. 8. maj. Lübeck


Rådet i Lübeck indbyder rådet i Wismar til et møde i anledning af den romerske konges mæglingsforsøg i striden mellem holstenerne, hansestæderne og kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnsen vruntliken grut vnde wes wij gudes vormogen touoren.

Ersamen leuen heren vnde vrunde.

Vnse sendeboden, de wedder van Nurenberge van vnsem allergnedigesten heren, deme Romschen etcetera koninge gekomen sint, hebben vns gebracht merklike breue vnde muntlike werue vns stede, de mit dem heren koninge to Dennemarken etcetera in krijge sitten, drepeliken anrorende, darvmme, alse gy wol vernemende werden, nod is, dat wij sunder alle zumend tosamende komen.

Vnde hirvmme, leuen vrunde, bidde wij vnde begeren andechtliken, dat gij des nynewijs en laten, gij en hebben an deme donredagen auende erst tokomende[1] juwes rades cumpane hir in vnser stad in der herberge, sodane breue vnde werue to horende vnde darin to sprekende to vnser aller besten.

Vnde were dar ok so grote hast nicht mede, wij en wolden juw so korte tijd nicht gescreuen hebben.

Vnde verlecget dit, leuen heren, nicht, wente dar grote macht ane licht, vnde aldus hebbe wij den van Hamborg vnde Luneborg ok gescreven.

Sijd Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secret, des dinxedages vor dem feste der hemmeluard vnses Heren, anno etcetera XXXIo.

Consules Lubicenses.

1. an deme donredagen auende erst tokomende] dvs. 10. maj 1431.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.