1431. 17. juni. Roskilde


Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, udsteder en kvittering til Anders Jensen af Store Havelse for fremlæggelse af et godt regnskab på gården Selsø, på hvilken den sidstnævnte var foged.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jens meth gutz nathe biscop j Roskilde helsæ alle thættæ breff see æller høre kærlege meth wor herre ♦ Oc k[u]ngøre[1] at aar æftær gutz byrdh mcdxxxi sanctæ Bodels daw j Roskilde hadhe wy grangywelicht rægenskap meth thænnæ breffwysere Anders Jenssøn aff Hawelsæ wor thænæræ hwylken oss gyordhe fwlt oc alt ra[g]enskap[2] for allæ stykkæ som han vp baar oc vt[3] gaff vppa wore wegnæ fran førstæ daw som han wor fowet worthe j wor gardh vppa Syælsø oc swo tijl then daw han thædhæn skyldes swo at oss wæl at nøges ♦

Thy for tro thyænestæ so[m][4] han oss hawer gyort oc æn gøre skal oss oc wore æftær kommere swo længæ han lewer lade wy hanum oc hans arwingæ for oss oc wore æftær kommere qwyt fry oc orsage for alt ydærmere rægænskap ther aff gøre skulændes meth thæt[t]æ[5] wort opnæ breff ♦

Datum anno die loco supradictis nostro sub sigillo ♦

1. k[u]ngøre] utydeligt, A. 2. ra[g]enskap] utydeligt, A. 3. vt] ov. l., A. 4. so[m]] utydeligt, A. 5. thæt[t]æ] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.