1431. 24. juni.


Gyde Anders' (Ingversdatter), enke efter Anders (Andersen) Skjold af Herslev, skænker som sjælegave til sankt Agnete kloster i Roskilde en fjerding jord i Herslev, som Anders Skjold havde købt af Peder Nielsen af Lundby.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høræ helsser jech Gydhet Andersse Anders Skyold effterleuersske fordhum aff Hersleff kerlighe meth gwdh ♦

Kungør jech allæ nærwærendes oc kommeskulendes . at for . gws skyld / oc myn syels oc myn hosbondes / oc begges waræ forelderes syels thørft skyld hawer oc[1] gywet tell ewerdelighæ æyæ all myn ræthyghet aff en fyerdhyng aff eth booll jordhe lyggendes j Hersleff j Sæmæheret meth all then fyerthings telliggelsse eyntæ wnden taghet ee hwat thet neffnes tell sancte Auenssæ kloster j Roskylde . hwylken fyerthyng jordhe myn hosbonde Anders Skyold køptæ aff Per Nielssøn aff Lundby . ♦

In cujus rei testimonium sigillum una cum sigillis virorum honorabilium videlicet Karuli Nicholai Laurencii Fynd et Henrici Gammels presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mo cdo xxxio die beati Johannis baptiste etcetera ♦

1. oc] fejl for jech?.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.