1431. 25. juni. Stavanger


Biskop Audun meddeler, at han har løst Bergsvein Nikulassön fra det band, denne var ifaldet i en proces med pavens prokurator Johannes Borsow.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Audun, biskop af Stavanger, melder samtlige gejstlige per provincias Nidrosiensem Lundensem Vpsalensem et Bremensem, at han efter Pave Martin 5.s befaling har undersøgt Nidaros-kanniken Bergsvein Nikulassöns sag med pavens prokurator Johannes Borssow og efter given bemyndigelse løst ham fra det band og andre kirkelige straffe, som han var ifaldet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.