1431. juni.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt seglafgiften for kvittering for rettidig betaling af sine servispenge.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus sigilli ... de mense junii 1431.

A Hermanno episcopo Vibergensi pro quitantia finali infra tempus debitum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.