1431. juni.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Herman (Rynkeby), biskop i Viborg, har betalt det pavelige kammer 1 guldflorin for endelig kvittering.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

A domino Hermanno episcopo Vibergensi pro quitantia finali 1 flor.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.