1431. 4. juli. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Mikkel Jensen, abbed i Essenbæk kloster, fritages for at betale annater.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1431] Dicta die[1] una bulla cum forma juramenti pro Michaele Johannis super monasterio s. Laurentii in Eschymbek ordinis s. Benedicti Arusiensis diocesis [fructus 15 libr. Turon.] restituta fuit sine obligatione.

1. Dicta die] dvs. 4. juli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.