1431. 3. august. Riga


Rådet i Riga oversender rådet i Reval en transsumpt af et brev af 15. juli 1431 fra en ukendt person til rådet i Riga og indskærper den deri indeholdte advarsel om, at kong Erik 7. af Pommerns flåde er i søen. Rådet i Riga har allerede modtaget oplysningerne om, at kong Eriks flåde skulle have gjort skade i Det Wismarske Dyb.

Tekst

Unse vruntlike grot mit vormoge alles gudes tovoren.

Ersamen heren unde guden vrunde.

In dage giiffte dusser schryfft entfenge wii eynen breeff van ichteswelken warafftigen luden, beyde van Lubecke unde ock van dem Stralessunde, van lude nagescreven.

Post salutacionem (etc. = DD 1431. 15. jul., nr. 14310715001)

Warumme, leven heren, uns nutte wesen duncket na dussen vorgedachten tidingen, offte jenige scheppe mit jw syn, de vor de Traven wesen wyllen, dat gii den eyne ernstlike warnynge doen sunder sument, to watere edder to lande, unde thøven beth tor tiid, dat men irfaren møge, wor siick de koning mit syner vorsamelinge henne kerende werde, wante wii ock wol vornomen hebben, dat he alreyde schaden in dem Wysmerschen depe solle gedan hebben, leyder God irbarmet.

Wes jw hirinne wedderfardt, begere wii juwe beschreven antworde mit vorder tidingen, offte gii lichte welke hebben.

Siit Gode bevalen to langen tiden.

Gescreven des vrydages na vincula sancti Petri, int jar 31, under unsem secrete.

Ok, leven heren, szo syn unse schepe van hir gesegeldt, wii en weten aver nicht, wor see syn, offte see mit jw weren, zo vorkundiget en dat selve geliick den juwen, dat see liggen etcetera.

Borgermeistere unde radtmanne der stadt Rige.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.