1431. 17. august. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Lars Olufsen har lovet at betale annater af kanonikat og større præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1431] Dicta die[1] Laurentius Olavi principalis obligavit se camere super annata canonicatus et majoris prebende ecclesie Roskildensis [fructus 12 mr.], vacantium per promotionem Arnoldi electi Bergensis et munus consecrationis eidem impendendum, collatorum eidem Rome anno ut supra[2] .

1. Dicta die] = 17. aug. 2. anno ut supra] = 10. kal. aug. anno 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.