1431. 2. september. [Lübeck]


Borgmestre og rådmænd i Lübeck udsteder et lejdebrev for Lübecks udsendinge til fredsmødet i Nykøbing Falster. Heri pålægges alle hæderlige folk, såvel danske som tyske, at understøtte og hjælpe Lübecks udsendinge for fredens skyld.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Wii borgermeystere unde radmanne der stad Lubeke bekennen unde betugen opembare mit desseme breve vor alleszweme, dat wii wysere desses breves umme zake willen, dede anroren vr{ee}de, eyndracht unde dat gemeyne beste alle mannes, gesand hebben to dem erwerdigen heren, dem heren cumpthure van Dantzike, nu in Dennemarken to Nikopinge to dage[1] wesende.

Unde bidden alle bedderve lude, D{ee}nen unde Dudessche, dar[2] wiisere desses breves tokomen, dat se se[3] umme des gem{ee}nen vredes unde[4] besten willen vorderen[5] unde behulplik sin, wor en[6] des n{oe}d werd, unde nicht en steden, dat[7] se mit ereme schepe[8] unde have jenige wiis beschediged edder gemoyed en werden, dat l{oe}n darv{oe}re nemende van dem almechtigen Gode, de de overste vrede is.

Unde des to merer tuchnisse is unser stad secretum rucgelinges gedrucked uppe dessen breff, de ghegheven is na Godes bord verteynhundert jar, unde dar na in deme eyn unde druttigestem jare, uppe den sondach na sunte Egidii dage des hilgen abbetes.

1. to dage] senere tilføjet i A. 2. dar] dar - tokomen; rettet i A fra dar wiiser - tokumpt ved overstregning . 3. se] rettet i A fra ene. 4. vredes unde] senere tilføjet i A. 5. vorderen] rettet i A fra vorderlik. 6. en] eme, A. 7. dat] rettet i A fra he. 8. mit ereme schepe] rettet i A fra mit sinen cumpanen unde sinem schepe.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.